Skip to main content

Yelp Oslo: Trener @Sometimes Pole Studio"'Sexy slange nå' ropes det høyt ut i salen. Hæ, hva har jeg sagt ja til å være med på?"

Monica S var ikke alene om å begi seg ut på ting hun ikke kunne, da Yelp Oslo en søndag ettermiddag møtte opp lotionfrie i tights hos Sometimes Pole Studio for et introkurs i poledancing og flygym. Enklere sagt enn gjort, men da den gamle pikeskolen på Frogner har god takhøyde, viste det seg fort at Kathrine A har rett når hun sier at "flygym og poledancing var akkurat passe utenfor komfortsonen."

PicMonkey CollageVi ble delt inn i to grupper og fikk god innkjøring i både "Opp på tå som om du gikk med Jimmy Choo's," og "Rist på rompa som om du er i en skikkelig badass hiphop-musikkvideo." Guttene i hjørnet så forvirret ut i to sekunder, før det viste seg at selv om det man eventuelt skulle mangle av kunnskap om skosjargong, lett kunne veies opp for i rå muskelstyrke. Før vi rakk å tenke på hvor sexy en slange egentlig kan være, var både Patrick O og Martin O høyt oppe i stangen: "Det kommer nok til å bli ett av høydepunkter denne måneden. Opplevelsesrikt, morsomt, dyktige instruktører og god trening!"

Videre fikk vi også kjørt oss i Flygym, som ganske kort kan betegnes som yoga i hengekøye… uten at dette var noen nevneverdig avslappende affære av den grunn! Vi hang opp ned og snurret rundt og før vi visste ordet av det, satt vi halvannen meter over bakken.

PicMonkey Collage3

Vikki W: "Jeg ved ankomst: grasiøs som en maursluker, og stiv som et pinnedyr. Jeg på Flygym: lett som en sommerfugl og akrobatisk som en ape."

Som etthvert Yelp-arrangement seg hør og bør, var det naturligvis også mat på menyen! Her presentert av Linn C: "Vi fikk shots med spirulina- og
blåbærsmoothie, vi kunne forsyne oss av juice og av frukt som var kuttet
i småbiter
, vi fikk et minishow med en danser som virkelig har peiling
på hvordan man skal bruke en dansestang." Jorge Lera, vi ønsker deg lykke til i konkurransen i København, vi er ihvertfall solgt!

Heldigst av alle var allikevel Daniel T, som stakk av med premien i fotokonkurransen "Fun, fit og freidig": en gullpole til hjemmebruk!  

PicMonkey Collage1

Jenny S: "Her kan du kose deg sjølv om du er like grasiøs som ein murstein."

 

2013.april.7.Yelp-SometimesPoleStudio_567

Tone S: "Mer kleinsexy, superspontane og herlige medyelpere skal man lete lenge etter."

Sometimes, dette var moro! Så blide og flinke intruktører gir mersmak! Vi kommer igjen!

En stor takk til vår sponsor VitaPharma, reisepakningene med spirulina vi tok med oss hjem, spirulinasmoothien ga oss virkelig et ekstra spark vi trengte, og  Nufle muskelgelene og sprayene will garantert utføre mirakler på ømme muskler de neste dagene!

Om du ikke fikk med deg VitaPharma-kupongen på vei ut, bruk gjerne rabattkoden "Yelp" på spirulina-produkter på VitaPharma.

Og takk også til vår fantastiske fotograf, Jin Phung.

Vil du ha mer?

Det gleder jeg meg til, men frem til det…. VSPY (Vi Sees På Yelp!)

Tine V

Community Manager Yelp Oslo

//

[English:]

 

"'Come on, sexy snake' is cried out in the studio. Huh? What did I sign up for? "

Monica S  was not the only one testing out something she hadn't tried before, when Yelp Oslo a Sunday afternoon showed up lotion-free and in tights at Sometimes Pole Studio for an introduction to pole dancing and flygym. Trust me when I say that it's way easier said than done. But atmosphere was warm and welcoming, and Kathrine A is completely right when she states "flygym and pole dancing was exactly within the comfort zone."

PicMonkey Collage5

We were split in two groups and were well instructed in both "Up on your toes like you were wearing Jimmy Choo's" and "Shake your butt like you're in a badass hiphop music video." Admittedly, the boys in the corner seemed slightly confused at first, before we all realized that what the a slight lack of foodwear knowlegde may have caused, they managed to weigh up for in terms of hardcore muscle power.  And before we knew anything more, were both Patrick O og Martin O way up on their poles: "This is surely one of my highlights this month. Truly engaging, fun, competent instructors and a great workout! "

As mentioned, we also got to test out Flygym, which in short can be described as yoga in a hammock… without that being any more relaxing. We were hanging upside down, we spun around, and suddenly we even found ourselves almost two meters above ground!

 

PicMonkey Collage6

Vikki W: "Me at arrival: as graceful as an anteater and stiff as a praying mantis. Me on Flygym: light as a butterfly doing acrobatics like a monkey."

As any Yelp-event should, also this one had food on the menu. Here presented by Linn C: "We got shots with spriulina and blueberries smoothie, and there was a self-serve buffet of juice and chopped up fruit, we got a minishow by a dancer that really knows how to work the pole." Jorge Lera, we wish you the best of luck on your competition in Copenhagen, we are surely sold!

The luckiest of us all, was still Daniel T, that won the price for best picture in our competition "Fun, fit and Frank: A golden pole to take home 

PicMonkey Collage9

Jenny S: "Here you may enjoy yourself, even if you are as graceful as a brick!"

 

2013.april.7.Yelp-SometimesPoleStudio_122Sometimes, this was a great load of fun, and with such nice and friendly instructors on top of it all, you will defintely see us again!

A great thank you to our sponsors VitaPharma, the spirulina traveling packets were great to take home, the spirulina smoothie gave us the extra kick we needed, and the Nuflex muscle gels and sprays will surely do wonders for us in the next days to come!

If you didn't grab the a VitaPharma discount coupon on your way out, feel free to use the campain code "Yelp" for spirulina products on VitaPharma.

And of course, a massive thanks to our fantastic photographer, Jin Phung.

Want more?

If you're still stiff, sore and in desperate need of a massage, you can find a place on Yelp!

I can't wait to see you all next week, but until then… SYOY (See You On Yelp!)

Tine V

Community Manager Yelp Oslo

[gravityform id="4" title="false" ajax="true"]
<script type="text/javascript">var gform;gform||(document.addEventListener("gform_main_scripts_loaded",function(){gform.scriptsLoaded=!0}),window.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){gform.domLoaded=!0}),gform={domLoaded:!1,scriptsLoaded:!1,initializeOnLoaded:function(o){gform.domLoaded&&gform.scriptsLoaded?o():!gform.domLoaded&&gform.scriptsLoaded?window.addEventListener("DOMContentLoaded",o):document.addEventListener("gform_main_scripts_loaded",o)},hooks:{action:{},filter:{}},addAction:function(o,n,r,t){gform.addHook("action",o,n,r,t)},addFilter:function(o,n,r,t){gform.addHook("filter",o,n,r,t)},doAction:function(o){gform.doHook("action",o,arguments)},applyFilters:function(o){return gform.doHook("filter",o,arguments)},removeAction:function(o,n){gform.removeHook("action",o,n)},removeFilter:function(o,n,r){gform.removeHook("filter",o,n,r)},addHook:function(o,n,r,t,i){null==gform.hooks[o][n]&&(gform.hooks[o][n]=[]);var e=gform.hooks[o][n];null==i&&(i=n+"_"+e.length),gform.hooks[o][n].push({tag:i,callable:r,priority:t=null==t?10:t})},doHook:function(n,o,r){var t;if(r=Array.prototype.slice.call(r,1),null!=gform.hooks[n][o]&&((o=gform.hooks[n][o]).sort(function(o,n){return o.priority-n.priority}),o.forEach(function(o){"function"!=typeof(t=o.callable)&&(t=window[t]),"action"==n?t.apply(null,r):r[0]=t.apply(null,r)})),"filter"==n)return r[0]},removeHook:function(o,n,t,i){var r;null!=gform.hooks[o][n]&&(r=(r=gform.hooks[o][n]).filter(function(o,n,r){return!!(null!=i&&i!=o.tag||null!=t&&t!=o.priority)}),gform.hooks[o][n]=r)}});</script> <div class='gf_browser_unknown gform_wrapper gform_legacy_markup_wrapper' id='gform_wrapper_4' ><div id='gf_4' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div> <div class='gform_heading'> <span class='gform_description'></span> </div><form data-form-name='Newsletter Signup Popup' method='post' enctype='multipart/form-data' target='gform_ajax_frame_4' id='gform_4' action='/community/yelp-oslo-trener-sometimes-pole-studio/#gf_4' novalidate> <div class='gform_body gform-body'><ul id='gform_fields_4' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id="field_4_1" class="gfield field_sublabel_below field_description_below hidden_label gfield_visibility_visible gf-email" data-field-class="gf-email" data-js-reload="field_4_1"><label class='gfield_label screen-reader-text' for='input_4_1' >youremail@address.com</label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_4_1' type='email' value='' class='large' placeholder='youremail@address.com' aria-invalid="false" /> </div></li><li id="field_4_2" class="gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_4_2"><label class='gfield_label' for='input_4_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_4_2' type='text' value='' autocomplete='new-password'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description_4_2'>This field is for validation purposes and should be left unchanged.</div></li></ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_4' class='gform_button button' value='Submit' onclick='if(window["gf_submitting_4"]){return false;} if( !jQuery("#gform_4")[0].checkValidity || jQuery("#gform_4")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_4"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_4"]){return false;} if( !jQuery("#gform_4")[0].checkValidity || jQuery("#gform_4")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_4"]=true;} jQuery("#gform_4").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' name='gform_ajax' value='form_id=4&amp;title=&amp;description=1&amp;tabindex=0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_4' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='4' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_4' value='WyJbXSIsImE0YjFiMmUxY2IxMWVhYTljM2FhNzdkODk4NDUzZmY0Il0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_4' id='gform_target_page_number_4' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_4' id='gform_source_page_number_4' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div> <iframe style='display:none;width:0px;height:0px;' src='about:blank' name='gform_ajax_frame_4' id='gform_ajax_frame_4' title='This iframe contains the logic required to handle Ajax powered Gravity Forms.'></iframe> <script> gform.initializeOnLoaded( function() {gformInitSpinner( 4, 'https://blog.yelp.com/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg' );jQuery('#gform_ajax_frame_4').on('load',function(){var contents = jQuery(this).contents().find('*').html();var is_postback = contents.indexOf('GF_AJAX_POSTBACK') >= 0;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find('#gform_wrapper_4');var is_confirmation = jQuery(this).contents().find('#gform_confirmation_wrapper_4').length > 0;var is_redirect = contents.indexOf('gformRedirect(){') >= 0;var is_form = form_content.length > 0 && ! is_redirect && ! is_confirmation;var mt = parseInt(jQuery('html').css('margin-top'), 10) + parseInt(jQuery('body').css('margin-top'), 10) + 100;if(is_form){jQuery('#gform_wrapper_4').html(form_content.html());if(form_content.hasClass('gform_validation_error')){jQuery('#gform_wrapper_4').addClass('gform_validation_error');} else {jQuery('#gform_wrapper_4').removeClass('gform_validation_error');}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gform_wrapper_4').offset().top - mt); }, 50 );if(window['gformInitDatepicker']) {gformInitDatepicker();}if(window['gformInitPriceFields']) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery('#gform_source_page_number_4').val();gformInitSpinner( 4, 'https://blog.yelp.com/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg' );jQuery(document).trigger('gform_page_loaded', [4, current_page]);window['gf_submitting_4'] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find('.GF_AJAX_POSTBACK').html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}setTimeout(function(){jQuery('#gform_wrapper_4').replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gf_4').offset().top - mt);jQuery(document).trigger('gform_confirmation_loaded', [4]);window['gf_submitting_4'] = false;wp.a11y.speak(jQuery('#gform_confirmation_message_4').text());}, 50);}else{jQuery('#gform_4').append(contents);if(window['gformRedirect']) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger('gform_post_render', [4, current_page]);} );} ); </script>
[gravityform id="4" title="false" ajax="true"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper gform_legacy_markup_wrapper' id='gform_wrapper_4' ><div id='gf_4' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div> <div class='gform_heading'> <span class='gform_description'></span> </div><form data-form-name='Newsletter Signup Popup' method='post' enctype='multipart/form-data' target='gform_ajax_frame_4' id='gform_4' action='/community/yelp-oslo-trener-sometimes-pole-studio/#gf_4' novalidate> <div class='gform_body gform-body'><ul id='gform_fields_4' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id="field_4_1" class="gfield field_sublabel_below field_description_below hidden_label gfield_visibility_visible gf-email" data-field-class="gf-email" data-js-reload="field_4_1"><label class='gfield_label screen-reader-text' for='input_4_1' >youremail@address.com</label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_4_1' type='email' value='' class='large' placeholder='youremail@address.com' aria-invalid="false" /> </div></li><li id="field_4_2" class="gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_4_2"><label class='gfield_label' for='input_4_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_4_2' type='text' value='' autocomplete='new-password'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description_4_2'>This field is for validation purposes and should be left unchanged.</div></li></ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_4' class='gform_button button' value='Submit' onclick='if(window["gf_submitting_4"]){return false;} if( !jQuery("#gform_4")[0].checkValidity || jQuery("#gform_4")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_4"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_4"]){return false;} if( !jQuery("#gform_4")[0].checkValidity || jQuery("#gform_4")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_4"]=true;} jQuery("#gform_4").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' name='gform_ajax' value='form_id=4&amp;title=&amp;description=1&amp;tabindex=0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_4' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='4' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_4' value='WyJbXSIsImE0YjFiMmUxY2IxMWVhYTljM2FhNzdkODk4NDUzZmY0Il0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_4' id='gform_target_page_number_4' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_4' id='gform_source_page_number_4' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div> <iframe style='display:none;width:0px;height:0px;' src='about:blank' name='gform_ajax_frame_4' id='gform_ajax_frame_4' title='This iframe contains the logic required to handle Ajax powered Gravity Forms.'></iframe> <script> gform.initializeOnLoaded( function() {gformInitSpinner( 4, 'https://blog.yelp.com/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg' );jQuery('#gform_ajax_frame_4').on('load',function(){var contents = jQuery(this).contents().find('*').html();var is_postback = contents.indexOf('GF_AJAX_POSTBACK') >= 0;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find('#gform_wrapper_4');var is_confirmation = jQuery(this).contents().find('#gform_confirmation_wrapper_4').length > 0;var is_redirect = contents.indexOf('gformRedirect(){') >= 0;var is_form = form_content.length > 0 && ! is_redirect && ! is_confirmation;var mt = parseInt(jQuery('html').css('margin-top'), 10) + parseInt(jQuery('body').css('margin-top'), 10) + 100;if(is_form){jQuery('#gform_wrapper_4').html(form_content.html());if(form_content.hasClass('gform_validation_error')){jQuery('#gform_wrapper_4').addClass('gform_validation_error');} else {jQuery('#gform_wrapper_4').removeClass('gform_validation_error');}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gform_wrapper_4').offset().top - mt); }, 50 );if(window['gformInitDatepicker']) {gformInitDatepicker();}if(window['gformInitPriceFields']) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery('#gform_source_page_number_4').val();gformInitSpinner( 4, 'https://blog.yelp.com/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg' );jQuery(document).trigger('gform_page_loaded', [4, current_page]);window['gf_submitting_4'] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find('.GF_AJAX_POSTBACK').html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}setTimeout(function(){jQuery('#gform_wrapper_4').replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gf_4').offset().top - mt);jQuery(document).trigger('gform_confirmation_loaded', [4]);window['gf_submitting_4'] = false;wp.a11y.speak(jQuery('#gform_confirmation_message_4').text());}, 50);}else{jQuery('#gform_4').append(contents);if(window['gformRedirect']) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger('gform_post_render', [4, current_page]);} );} ); </script>