Skip to main content

De langste Ontbijttafel @ Felix Pakhuis Yelp Elite Event AntwerpPicMonkey Collage1

De regen
viel met bakken uit de lucht maar dat was voor de Yelpers en Yelpinnen absoluut
geen reden om het vijfde Yelp Elite event niet bij te wonen! Dit vijfde Elite Event vond zondag 26 augustus plaats bij het FelixPakhuis, 65 Yelpers een complete brunch!

PicMonkey Collagea2

Het Felix
Pakhuis
is gelegen in een historisch pand waar het stadsarchief van Antwerpen  is ondergebracht! Maar het Felix Pakhuis
is ook een restaurant, een zaal voor events, brunchruimte,  café, terras
,.. En ze hebben een  lichtgalerij die het stadscentrum
verbind met de haven.

PicMonkey Collagea3

De Markt is hun nieuwe paradepaardje om te eten en
drinken. Meer dan honderd jaar lang werd deze ruimte
gebruikt als opslagruimte voor voedingswaren
die vanuit alle windstreken kwamen
aangevaren… Kaas, wijn, vruchten, hop, graan, cacao, koffiebonen, thee, … Met
paard en kar werden de goederen recht van het schip de binnenstraat ingereden
en opgeslagen, je ziet de grote katrollen nog hangen in de Lichtstraat…nu kan
je voor al deze waren in de Markt terecht!

PicMonkey Collagea4

In samenwerking met het Felix Pakhuis
organiseerden we op de Vlaamse Cultuurdag Het Langste Ontbijt in de Lichtgalerij
van 70 meter! 65 Yelpers kwamen ruim op tijd en konden onmiddellijk aanschuiven
aan het enorme buffet van brood, beleg, fruitsalades, koffiekoeken, soep,
taartjes, bacon, eieren, salades met parmezan, kip en croutons en slaatjes van
tomaat mozzarella en rucola
! Een feest om  van te smullen!

PicMonkey Collage5

Toen iedereen klaarzat om te eten, kwam er een
grote verrassing ons Langste Ontbijt nog wat meer warmte inblazen! Wat Netsky
is voor drum’n bass is Karen Vermeiren als sopraan in de Opera wereld
! Zij zong
Madame Butterfly en iedereen werd er stil van! Sommigen pinkten zelf een traan
weg! Als kers op de taart kwam ATV (de Antwerpse regionale zender) het Yelp
elite event filmen en werden Yelpers geïnterviewd
!

PicMonkey Collagea6

Graag wil ik Tom, Ivo en Bert van het Felix
Pakhuis
bedanken voor deze prachtige lokatie, het overheerlijke eten en drinken
en de geweldige service aan tafel
! Jullie serveren de beste brunch van de Stad
zonder twijfel! Rudolf Van der Ven voor de prachtige foto’s en uiteraard het
hele leger Yelpers die voor een warme gezellige zondagse voormiddag zorgden!
Lees zeker de reviews van dit event! Geniet van de prachtige foto’s en het
filmpje van sopraan Karen Vermeiren!


PicMonkey Collagea7

Christophe C = " Wederom een fantastisch Yelp-evenement!Met
een kater van hier tot ver voorbij Tokio, ik denk dat Neil Armstrong
hem nog voorbij heeft zien flitsen, toch uit men bed gekropen voor een
magistraal uitziend ontbijt."

Tatjana L = "Ik moest het allemaal even laten bezinken en als ik eraan terugdenk dan
heb ik nog steeds tranen in mijn ogen! Ja een beetje hormonaal maar ook
gewoon ontroerd door de prachtige stem, het superlekker eten, de oprecht
lieve mensen.. een familie gevoel.. en dat was lang geleden!
"

Saskia N = "Het was weer de waanzin, dit Yelp-event.
Nog
treurend om het gemiste fluofeest werd ik helemaal terug vrolijk van
een free breakfast op één van de mooiste locaties van de stad, in mijn
personal favorite Felix Pakhuis ***mexican wave
***"

 
PicMonkey Collagea8

Tot yelps

 


IMG_5207

Maud Nujar

Community Manager Yelp Antwerpen

———————————————————————————————————————————-

Rain fell from the sky but our Yelpers didn't care one bit: everyone was there!

PicMonkey Collagea9

The
Felix Pakhuis is a historic building where the city archive of Antwerp
is stored! But apart from that it's also a restaurant, an event venue, a
brunch room, café, terrace, … On top of that they have a light
gallery that connects the city center with the harbor
. The Market is
their latest flagship for dinner and drinks. For over a 100 years this
space was used as a storage facility for food from all over the world…
Cheese, wine, fruit, hop, grain, cacao, coffee beans, tea, … With a
horse and carriage the goods were delivered right from the ship to the
interior street and stored there, you can still see the large pulleys in
the Lichtstraat… Now you can get all these goods in de Markt!
Together with the Felix Pakhuis we organized "The
Longest Breakfast" on the Flemish Culture Day, in the 70 meter long
Light Gallery! 65 Yelpers arrived well on time and got to start right
away with the huge buffet of bread, spreads, fruit salads, pastries,
soup, pies, bacon, eggs, salads with parmezan, chicken & croutons
and salads with tomato, mozzarella and rucola
! A party for your mouth!
PicMonkey Collagea10

When everyone was ready for brunch, a big surprise
came by to blow some extra warmth to the event. What Netsky is for
drum'n'bass, Karen Vermeiren is for soprano singers in the world of
Opera
! She sang Madame Butterfly and everyone turned quiet for a few
minutes, some Yelpers even wondered if someone was cutting onions as we saw some teary eyes. To
top it off, ATV (the regional TV-channel from Antwerp) came by to film
the event and interview a few Yelpers!

PicMonkey Collagea11

I'd really like to thank Tom, Ivo and Bert from the Felix Pakhuis for
this wonderful location, the amazing food and drinks and the great table
service! You guys served the best brunch of town without a doubt!
Rudolf for the wonderful pictures and of course the entire Yelp army
that made sure we all had a great, cozy Sunday noon. Be sure to read the
reviews for this event! Enjoy the great pictures and the movie of
soprano Karen Vermeiren!

SYOY! xoxo

IMG_5211

Maud Nujar

Community Manager Yelp Antwerp

[gravityform id="4" title="false" ajax="true"]
<script type="text/javascript">var gform;gform||(document.addEventListener("gform_main_scripts_loaded",function(){gform.scriptsLoaded=!0}),window.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){gform.domLoaded=!0}),gform={domLoaded:!1,scriptsLoaded:!1,initializeOnLoaded:function(o){gform.domLoaded&&gform.scriptsLoaded?o():!gform.domLoaded&&gform.scriptsLoaded?window.addEventListener("DOMContentLoaded",o):document.addEventListener("gform_main_scripts_loaded",o)},hooks:{action:{},filter:{}},addAction:function(o,n,r,t){gform.addHook("action",o,n,r,t)},addFilter:function(o,n,r,t){gform.addHook("filter",o,n,r,t)},doAction:function(o){gform.doHook("action",o,arguments)},applyFilters:function(o){return gform.doHook("filter",o,arguments)},removeAction:function(o,n){gform.removeHook("action",o,n)},removeFilter:function(o,n,r){gform.removeHook("filter",o,n,r)},addHook:function(o,n,r,t,i){null==gform.hooks[o][n]&&(gform.hooks[o][n]=[]);var e=gform.hooks[o][n];null==i&&(i=n+"_"+e.length),gform.hooks[o][n].push({tag:i,callable:r,priority:t=null==t?10:t})},doHook:function(n,o,r){var t;if(r=Array.prototype.slice.call(r,1),null!=gform.hooks[n][o]&&((o=gform.hooks[n][o]).sort(function(o,n){return o.priority-n.priority}),o.forEach(function(o){"function"!=typeof(t=o.callable)&&(t=window[t]),"action"==n?t.apply(null,r):r[0]=t.apply(null,r)})),"filter"==n)return r[0]},removeHook:function(o,n,t,i){var r;null!=gform.hooks[o][n]&&(r=(r=gform.hooks[o][n]).filter(function(o,n,r){return!!(null!=i&&i!=o.tag||null!=t&&t!=o.priority)}),gform.hooks[o][n]=r)}});</script> <div class='gf_browser_unknown gform_wrapper gform_legacy_markup_wrapper' id='gform_wrapper_4' ><div id='gf_4' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div> <div class='gform_heading'> <span class='gform_description'></span> </div><form data-form-name='Newsletter Signup Popup' method='post' enctype='multipart/form-data' target='gform_ajax_frame_4' id='gform_4' action='/community/de-langste-ontbijtafel-felix-pakhuis-yelp-elite-event-antwerp/#gf_4' novalidate> <div class='gform_body gform-body'><ul id='gform_fields_4' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id="field_4_1" class="gfield field_sublabel_below field_description_below hidden_label gfield_visibility_visible gf-email" data-field-class="gf-email" data-js-reload="field_4_1"><label class='gfield_label screen-reader-text' for='input_4_1' >youremail@address.com</label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_4_1' type='email' value='' class='large' placeholder='youremail@address.com' aria-invalid="false" /> </div></li><li id="field_4_2" class="gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_4_2"><label class='gfield_label' for='input_4_2' >Name</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_4_2' type='text' value='' autocomplete='new-password'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description_4_2'>This field is for validation purposes and should be left unchanged.</div></li></ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_4' class='gform_button button' value='Submit' onclick='if(window["gf_submitting_4"]){return false;} if( !jQuery("#gform_4")[0].checkValidity || jQuery("#gform_4")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_4"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_4"]){return false;} if( !jQuery("#gform_4")[0].checkValidity || jQuery("#gform_4")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_4"]=true;} jQuery("#gform_4").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' name='gform_ajax' value='form_id=4&amp;title=&amp;description=1&amp;tabindex=0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_4' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='4' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_4' value='WyJbXSIsImE0YjFiMmUxY2IxMWVhYTljM2FhNzdkODk4NDUzZmY0Il0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_4' id='gform_target_page_number_4' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_4' id='gform_source_page_number_4' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div> <iframe style='display:none;width:0px;height:0px;' src='about:blank' name='gform_ajax_frame_4' id='gform_ajax_frame_4' title='This iframe contains the logic required to handle Ajax powered Gravity Forms.'></iframe> <script> gform.initializeOnLoaded( function() {gformInitSpinner( 4, 'https://blog.yelp.com/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg' );jQuery('#gform_ajax_frame_4').on('load',function(){var contents = jQuery(this).contents().find('*').html();var is_postback = contents.indexOf('GF_AJAX_POSTBACK') >= 0;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find('#gform_wrapper_4');var is_confirmation = jQuery(this).contents().find('#gform_confirmation_wrapper_4').length > 0;var is_redirect = contents.indexOf('gformRedirect(){') >= 0;var is_form = form_content.length > 0 && ! is_redirect && ! is_confirmation;var mt = parseInt(jQuery('html').css('margin-top'), 10) + parseInt(jQuery('body').css('margin-top'), 10) + 100;if(is_form){jQuery('#gform_wrapper_4').html(form_content.html());if(form_content.hasClass('gform_validation_error')){jQuery('#gform_wrapper_4').addClass('gform_validation_error');} else {jQuery('#gform_wrapper_4').removeClass('gform_validation_error');}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gform_wrapper_4').offset().top - mt); }, 50 );if(window['gformInitDatepicker']) {gformInitDatepicker();}if(window['gformInitPriceFields']) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery('#gform_source_page_number_4').val();gformInitSpinner( 4, 'https://blog.yelp.com/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg' );jQuery(document).trigger('gform_page_loaded', [4, current_page]);window['gf_submitting_4'] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find('.GF_AJAX_POSTBACK').html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}setTimeout(function(){jQuery('#gform_wrapper_4').replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gf_4').offset().top - mt);jQuery(document).trigger('gform_confirmation_loaded', [4]);window['gf_submitting_4'] = false;wp.a11y.speak(jQuery('#gform_confirmation_message_4').text());}, 50);}else{jQuery('#gform_4').append(contents);if(window['gformRedirect']) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger('gform_post_render', [4, current_page]);} );} ); </script>
[gravityform id="4" title="false" ajax="true"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper gform_legacy_markup_wrapper' id='gform_wrapper_4' ><div id='gf_4' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div> <div class='gform_heading'> <span class='gform_description'></span> </div><form data-form-name='Newsletter Signup Popup' method='post' enctype='multipart/form-data' target='gform_ajax_frame_4' id='gform_4' action='/community/de-langste-ontbijtafel-felix-pakhuis-yelp-elite-event-antwerp/#gf_4' novalidate> <div class='gform_body gform-body'><ul id='gform_fields_4' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id="field_4_1" class="gfield field_sublabel_below field_description_below hidden_label gfield_visibility_visible gf-email" data-field-class="gf-email" data-js-reload="field_4_1"><label class='gfield_label screen-reader-text' for='input_4_1' >youremail@address.com</label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_4_1' type='email' value='' class='large' placeholder='youremail@address.com' aria-invalid="false" /> </div></li><li id="field_4_2" class="gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_4_2"><label class='gfield_label' for='input_4_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_4_2' type='text' value='' autocomplete='new-password'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description_4_2'>This field is for validation purposes and should be left unchanged.</div></li></ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_4' class='gform_button button' value='Submit' onclick='if(window["gf_submitting_4"]){return false;} if( !jQuery("#gform_4")[0].checkValidity || jQuery("#gform_4")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_4"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_4"]){return false;} if( !jQuery("#gform_4")[0].checkValidity || jQuery("#gform_4")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_4"]=true;} jQuery("#gform_4").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' name='gform_ajax' value='form_id=4&amp;title=&amp;description=1&amp;tabindex=0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_4' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='4' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_4' value='WyJbXSIsImE0YjFiMmUxY2IxMWVhYTljM2FhNzdkODk4NDUzZmY0Il0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_4' id='gform_target_page_number_4' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_4' id='gform_source_page_number_4' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div> <iframe style='display:none;width:0px;height:0px;' src='about:blank' name='gform_ajax_frame_4' id='gform_ajax_frame_4' title='This iframe contains the logic required to handle Ajax powered Gravity Forms.'></iframe> <script> gform.initializeOnLoaded( function() {gformInitSpinner( 4, 'https://blog.yelp.com/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg' );jQuery('#gform_ajax_frame_4').on('load',function(){var contents = jQuery(this).contents().find('*').html();var is_postback = contents.indexOf('GF_AJAX_POSTBACK') >= 0;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find('#gform_wrapper_4');var is_confirmation = jQuery(this).contents().find('#gform_confirmation_wrapper_4').length > 0;var is_redirect = contents.indexOf('gformRedirect(){') >= 0;var is_form = form_content.length > 0 && ! is_redirect && ! is_confirmation;var mt = parseInt(jQuery('html').css('margin-top'), 10) + parseInt(jQuery('body').css('margin-top'), 10) + 100;if(is_form){jQuery('#gform_wrapper_4').html(form_content.html());if(form_content.hasClass('gform_validation_error')){jQuery('#gform_wrapper_4').addClass('gform_validation_error');} else {jQuery('#gform_wrapper_4').removeClass('gform_validation_error');}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gform_wrapper_4').offset().top - mt); }, 50 );if(window['gformInitDatepicker']) {gformInitDatepicker();}if(window['gformInitPriceFields']) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery('#gform_source_page_number_4').val();gformInitSpinner( 4, 'https://blog.yelp.com/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg' );jQuery(document).trigger('gform_page_loaded', [4, current_page]);window['gf_submitting_4'] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find('.GF_AJAX_POSTBACK').html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}setTimeout(function(){jQuery('#gform_wrapper_4').replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gf_4').offset().top - mt);jQuery(document).trigger('gform_confirmation_loaded', [4]);window['gf_submitting_4'] = false;wp.a11y.speak(jQuery('#gform_confirmation_message_4').text());}, 50);}else{jQuery('#gform_4').append(contents);if(window['gformRedirect']) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger('gform_post_render', [4, current_page]);} );} ); </script>