arrowenvelopefacebookinstagramlinked-intwitteryelpyoutube

Hur Googles lokala sökresultat skadar konsumenterna och varför EU handlade

För mer, se focusontheuser.eu

Idag meddelade Europeiska kommissionen att Google har brutit mot antitrustregler genom att manipulera sökresultat för att gynna sina egna söktjänster. I ett banbrytande beslut beordrade EU: s brottsbekämpande organ att Google måste betala ett rekordbötesbelopp på 2,42 miljarder euro, och gav en tidsfrist på 90 dagar för att avsluta all diskriminering mot rivaliserande tjänster. Vi välkomnar Europeiska kommissionens engagemang i frågan samt för att återställa konkurrensen i online-sökning till konsumenternas nytta.

Google beordrat att upphöra med konkurrensbegränsande metoder

Google har funnits skyldig till att engagera sig i olagligt beteende i syfte att främja sina egna söktjänster. Även om beslutet handlar om jämförelsetjänster, så har Europeiska kommissionen också erkänt att samma olagliga beteende gäller för andra söktjänster, inklusive lokal sökning. För detta ändamål har Google blivit beordrat att upphöra med att missbruka sin dominerande allmänna sökmotor för att ge fördelar till sina egna specialiserade sökprodukter. En liknande bestämmelse har potential att neutralisera den skada som Google har åsamkat online-sökning och effektivt hantera konkurrensbegränsande farhågor över lokal sökning.

Varför lokal sökning är viktig

Lokal sökning är ett av de viktigaste mänskliga beteendena på internet. Det är bron mellan onlineforskning och offlinehandel. Lokala sökningar – t.ex. när någon letar efter en barnläkare i München, ett hotell i Barcelona eller en thailändsk restaurang i Köpenhamn – utgör den största enskilda sökkategorierna, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av den totala sökvolymen på desktop och över hälften av sökmängden för smartphones. Som standardval på iOS Safari och Androids förinstallerade Chrome så har Google en marknadsandel på 98% på smartphone.

Europeiska kommissionen har undersökt Google i sju år efter ett antal klagomål från både europeiska och amerikanska företag samt konsumentgrupper. Yelp har medverkat i det här fallet och vi har samarbetad med EU:s myndigheter som bevisar konsumentskada på den lokala sökmarknaden.

Påverkan på USA:s tillämpning

Kommissionens undersökningar ger en plan för tillsynsmyndigheter i USA. År 2013 upphörde Federal Trade Commission sin undersökning av sökpåverkan av Google. Den granskning som EU-myndigheterna nu tillhandahållit, tillsammans med överväldigande bevis för konsumentskada, bör emellertid tvinga FTC att vidta åtgärder för att skydda amerikanska konsumenter från sökmanipulation.

Hur Googles val skadar konsumenterna

Tillsammans med Columbia Law School-professorn Tim Wu och Harvard Business School-ekonomen Michael Luca publicerade Yelps datavetenskapsteam en studie som undersökta om Google har försämrat sökresultaten och den effekt som denna praxis har på konsumenter. Författarna till studien fann att sökpåverkan av Google faktiskt skadar konsumenter. Enligt studien var användarna betydligt mindre benägna att engagera sig i Googles “sökresultat” när de visades Googles uteslutande lokala recensionsinnehåll.

En eventuell ytterligare fördröjning när det gäller att stoppa Googles konkurrensbegränsande metoder i USA kommer att leda till irreversibel skada på sökmarknadens och konsumenternas konkurrenskraft. Amerikanska beslutsfattare bör se EU:s beslut som ett uppmaning till handling. Konsumenter måste skyddas lika på båda sidorna av Atlanten.