arrowenvelopefacebookinstagramlinked-intwitteryelpyoutube

Pagsusuri: 92% ng mga Mamimiling Gumagamit ng Yelp ang Bumibili Pagkatapos Nilang Gamitin ang Platform

Isang pag-aaral na kinomisyon ng Yelp ang isinagawa ng Nielsen. Ayon dito, mataas ang posibilidad na magpatuloy sa pagbili ang mga kostumer matapos nilang matagpuan sa review sites ang negosyo. Sa ngayon, 92% sa mga mamimili na gumagamit ng websites na may reviews ang nagpapatuloy sa pagbili ng produkto o pagtangkilik ng serbisyo.

Para sa mga kostumer na gumagamit ng Yelp, naging mas mabilisan na rin ang kanilang pagbili, kung ikukumpara sa pagsusuring ginawa ng Nielsen noong 2014. Tumaas nang 212% ang bilang ng mga kostumer na bumibili sa loob lang ng ilang oras. Samantala, tumaas naman ng 55% ang bilang ng mga kostumer na bumibili bago pa lumipas ang isang buong araw.

Natuklasan din sa survey na ginawa noong 2016 na mas epektibo ang review sites sa pangungumbinsi sa mga kostumer na bumili, kumpara sa mga search engine o social network. Batay ito sa sagot na nakuha mula sa 2,000 mamimili.

Resultang Nakalap ng Nielsen tungkol sa Yelp at Iba Pang Sites na Naglalaman ng Reviews

Heto ang lahat ng datos na nakalap sa pag-aaral ng Nielsen noong Setyembre 2016. Silipin ang ginamit na metodolohiya sa ibaba.

Yelp at mga Sites na Naglalaman ng Review

 • 74% ng mga mamimili na naghahanap ng lokal na negosyo sa pamamagitan ng internet ay umaasa sa impormasyong nakikita nila sa mga review sites, kahit minsan man lang sa isang buwan.
 • Ayon sa mga mamimiling gumagamit ng website na naglalaman ng review, itinuturing nila ang Yelp bilang isa sa pinakamapagkakatiwalaan. Ito din ang isa sa may pinakamalakas na impluwensiya sa kanilang desisyong bumili, kahit ikumpara pa sa ibang websites na may review, sa mga search engines, o maging sa iba pang social media platform.

Mga Nakasanayan ng mga Mamimili sa Yelp

 • 92% sa mga mamimili na gumagamit ng websites na may reviews ang nagpapatuloy sa pagbili ng produkto o pagtangkilik ng serbisyo.
 • 25% ang bumibili sa loob ng ilang oras
 • 42% ang bumibili bago pa lumipas ang isang araw
 • 79% ang bumibili bago lumipas ang isang linggo
 • 79% ng mga gumagamit ng Yelp ang nagsasabing naghahanap sila ng negosyong pwede nilang bisitahin nang paulit-ulit.
 • 85% ng mga gumagamit ng Yelp ang nagsabing ibinabalita din nila sa mga kaibigan nila ang impormasyong nahahanap nila

Pag-oorder at Pagpapa-deliver sa mga Kainan

 • 55% ng mga gumagamit ng Yelp para maghanap ng kainan ang nagpatuloy sa pag-order ng takeout o pagpapa-deliver ng pagkain mula mismo sa negosyong nahanap nila sa Yelp
 • 58% ng gumagamit ng Yelp sa nakaraang tatlong buwan ang nagsabi na nag-oorder sila ng takeout o nagpapa-deliver ng pagkain nang hindi bababa sa minsan sa isang buwan
 • 47% ang pamilyar na sa nasabing kainan bago pa sila gumamit ng Yelp.

Gaano Kahalaga ang Nielsen Para sa mga Lokal na Negosyo

Mahalagang malaman ng mga lokal na negosyo na ang desisyon ng mga mamimili ay nakadepende sa impormasyong nahahanap nila sa internet at sa mga website na naglalaman ng reviews, gaya ng Yelp. Hindi sapat na siguraduhing wasto ang nilalaman ng website ng negosyo at mga social media account na kaugnay nito. Makakabuti ring kuhanin ang libreng pahina ng negosyo sa Yelp at kumpirmahin man lang ang negosyo, pati na ang mga impormasyon kaugnay nito gaya ng oras, lokasyon at numero ng telepono. Ang mga libreng tools sa Yelp gaya ng pagsagot sa mga review, pag-upload ng mga larawan, pagpapadala ng pribadong mensahe at pagbibigay ng paunang kwenta ay makatutulong upang lalong dumami ang kostumer dahil magiging mas madali ang pakikipag-ugnayan sa milyun-milyong taong gumagamit ng Yelp.

Dahil lalong nagiging mabilis ang pagbili ng mga kostumer, mahalagang maging masipag sa pagsagot sa mga kostumer. Sa pamamagitan ng Yelp Para sa May-ari ng Negosyo, pwede nang awtomatikong makatanggap ng abiso tuwing may bagong review o mensaheng natanggap sa Yelp.

Habang lumilipas ang panahon, umaangat na din ang importansyang binibigay ng mga mamimili sa mga online reviews, lalo na pagdating sa pagdedesisyon kung aling negosyo ang tatangkilikin nila. Ngayon, magagawa na nilang maghanap, magpareserba o kaya’y direktang makipagtransaksyon sa mga lokal na negosyo sa pamamagitan ng Yelp. Ang lahat ng ito’y posible na! Pwede nang pagpapareserba ng mesa sa pamamagitan ng Yelp, mag-order o magpa-deliver ng pagkain gamit ang Eat24, humingi ng kumpletong listahan ng serbisyo, pati na rin kung magkano ang tinatayang halaga. Pwede na ring makatanggap ng Yelp Cash Back at marami pang iba!

Pwedeng makuha ng mga may-ari ang pahina ng negosyo nila sa Yelp sa pamamagitan ng pagpunta sa biz.yelp.com.

Pamamaraan – Pag-aaral na Kinomisyon ng Yelp at Isinagawa ng Nielsen, 2016

Batay sa online na survey sa mga mamimili na ginawa ng Nielsen para sa Yelp, 9/2016. Ang kabuuang sampol ay binubuo ng 2,007 kataong nasa 18 taon at pataas, naninirahan sa Estados Unidos at naghanap ng lokal na negosyo sa internet mula 8/2016-9/2016. Isinagawa ang online na interbyu mula ika-6 ng Setyembre hanggang ika-20 ng Setyembre. User Sample Para sa Online Review Site = 745: Nag-ulat na gumagamit sila ng partikular na review site, at hindi kabilang ang search engine at social media site. User Sample Para sa Yelp = 587: Nag-ulat ng paggamit ng Yelp para maghanap ng lokal na negosyo (6/2016-9/2016). Tinimbang ang datos nang naayon sa demograpiko upang sa gayon ay maging kinatawan ito ng kabuuang online na populasyon sa Estados Unidos.